ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ด้วยเกล้าด้วยด้วยกระหม่อม เหล่าข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ