ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ โรงเรียนปัญญาวรคุณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗


school01.JPG

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน