ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เหล่าข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ